องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง

แสดงคำถาม เว็บบอร์ด

ไปหน้าคำถามรวม       ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ

เจ้าของคำถาม
คุณ ญ
วันที่ 15 ก.พ. 65
IP 125.25.173.108

หัวข้อคำถาม :

การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

รายละเอียด :

การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

 แจ้งลบคำถามนี้

ผู้ร่วมตอบ

ผู้ตอบ
คุณ เจ้าหน้าที่
วันที่ 15 ก.พ. 2565 14:41
IP 118.175.156.32
คำตอบที่ 1

 แจ้งลบคำตอบนี้  

ให้ท่านเตรียมหลักฐานในการยื่นขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

เชิญร่วมตอบคำถามได้ที่นี่ค่ะ

เลือกคลิกที่ Icon เพื่อเลือกรูป ลักษณะ สี ประกอบคำตอบ

ชื่อผู้ตอบ :คำตอบของคุณ :
รหัสลับ :
* กรุณาป้อนหมายเลขที่ท่านเห็นนี้ ในช่องด้านล่าง *