องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของผู้บริหาร และแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม และความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง    

7 เม.ย. 64 90