องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง    

21 เม.ย. 64 66