องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

24 ก.พ. 65 186