องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

โครงการเสริมสร้างการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง    

7 เม.ย. 65 62