องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติอบต.โนนเต็ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 (รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์นี้)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง    

28 เม.ย. 66 78