องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
แจ้งเรื่องทุจริต

ส่งข้อความถึงเรา


ที่อยู่


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

หมู่ 4 ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

  โทรศัพท์ 0-4475-6273,0-4475-6274
   โทรสาร 0-4475-6274
  webmaster@nonteng.go.th