องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายหมู่ 1 ไปบ้านโนนปอแดง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

6 มิ.ย. 65 261