องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อหารเสริมนมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

9 มิ.ย. 65 277