องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง

รายงานอื่น ๆ

รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

5 ต.ค. 65 169