องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง

แสดงคำถาม เว็บบอร์ด

ไปหน้าคำถามรวม       ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ

เจ้าของคำถาม
คุณ เอกชัย
วันที่ 13 มี.ค. 67
IP 1.2.229.85

หัวข้อคำถาม :

กำลังจะสร้างบ้าน ต้องไปยื่นอะไรที่ อบต.ไหมครับ

รายละเอียด :

สอบถาม กำลังจะสร้างบ้าน ต้องไปยื่นอะไรที่ อบต.ไหมครับ

 แจ้งลบคำถามนี้

ผู้ร่วมตอบ

ผู้ตอบ
คุณ เจ้าหน้าที่
วันที่ 25 มี.ค. 2567 15:17
IP 1.20.107.14
คำตอบที่ 1

 แจ้งลบคำตอบนี้  


เอกสารที่ต้องเตรียมในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
1.คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (ข.1)
2.บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต จำนวน 3 ฉบับ
3.สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 ส.ป.ก. 4 -01 เลขที่ (ถ่ายเท่าของจริง) จำนวน 3 ฉบับeo;0จำ
4.หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
5.หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง
6.หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ทำรายการคำนวณ
7.หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ผู้ทำการออกแบบ
8.หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน (น.4)
9.หนังสือยินยอมสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (น.4)
10.ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
11.ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
12.แบบแปลน แผนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน 3 ชุด
13.รายการประกอบแบบหรือรายการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
14.รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง จำนวน 1 ชุด
15.หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอำนาจลงนาม
16.หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน
17.หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เชิญร่วมตอบคำถามได้ที่นี่ค่ะ

เลือกคลิกที่ Icon เพื่อเลือกรูป ลักษณะ สี ประกอบคำตอบ

ชื่อผู้ตอบ :คำตอบของคุณ :
รหัสลับ :
* กรุณาป้อนหมายเลขที่ท่านเห็นนี้ ในช่องด้านล่าง *