องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง    

28 ม.ค. 65 58