องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง

สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

14 ก.พ. 66 167