องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนการการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก อบต.โนนเต็ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.188-21

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

13 มิ.ย. 66 168