องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกก หมู่ 2 ไปบ้านหนองพลวง เชื่อมเขตตำบลหนองบัว

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

3 ก.ค. 66 204