องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศยกเลิกการเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

30 ส.ค. 66 165