องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อบต.โนนเต็ง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านโนนเต็งไปบ้านหนองม่วงช่างพิมพ์ ช่วงบ้านโนนไร่พัฒนา หมู่ 7

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง    

19 พ.ค. 63 61